PODMÍNKY PRONÁJMU

NÁJEMNÍ SMLOUVA
Nájemní smlouva bude sepsána v den půjčení vozidla.
>dokument<

PODMÍNKY NÁJEMCE
Nájemce musí být starší 21 let. Musí být držitelem řidičského oprávnění minimálně 2 roky. K zapůjčení automobilu se vyžadují dva doklady: řidičský průkaz (platný po celou dobu pronájmu) a průkaz totožnosti nebo cestovní pas. V případě Právnické osoby (firmy) výpis z OR včetně dvou dokladů totožnosti jednatele.

REZERVACE
Rezervace lze provést prostřednictvím formuláře na webových stránkách, zasláním e-mailu na adresu: info@speedrental.eu nebo telefonicky na čísle +420 731 446 691

PLATBA
Platba se provádí před půjčením vozu v hotovosti.

Jsme plátci DPH

DŮLEŽITÉ INFORMACE
– Denní limit 300 km, Limit lze individuálně navýšit formou dokoupení volných km
– Nad limit se účtuje 2,50Kč/km
– Jednorázové připojištění mimo ČR 250 Kč.
– Vydání a vracení vozu mimo pracovní dobu (po dohodě) 150 Kč
– Vozidla mohou vyjet do zahraničí pouze po písemném schválení pronajímatele a po úhradě připojištění.
– Ve vozidle je zakázáno kouřit pod pokutou 2.000 Kč.
– Klient hradí při převzetí vozu kauci ve výši 10.000 Kč. Záloha bude vrácena po vracení nepoškozeného vozu.

Všechny uvedené ceny jsou s DPH